Pornirea proiectului : ARHITECTURĂ

   La întocmirea temei de arhitectură se va ține seama în mod deosebit de cerințele beneficiarului, iar echipa noastră vă va îndruma către alegerea soluțiilor optime privind rezolvarea funcțională și estetică. Pentru întocmirea și începerea proiectarii în aceasta fază ne sunt de mare ajutor o serie de informatii pe care vi le cerem, iar aceste documente ar fi:

-Planurile cadastrale.
-Acte de proprietate.
-Schițe întocmite în familie(scanate sau fotografiate).
-Structura de rezistență pe care o propuneți.
-Propunerea unor retrageri.
-Întocmirea unei teme scrise privind numarul camerelor, poziționarea, suprafețele dorite, accesele, etc.
-Poze cu elemente de arhitectură care va plac.

    Această temă individuală vă va implica în crearea activă a propriei locuințe, astfel vă veti forma o imagine clară a ceea ce doriți. Actiunile arhitectului sunt de corijare si punere în valoare a ideilor dumneavoastra. Locuirea reprezintă un aspect intim, astfel încât implicarea bilaterală în conceperea proiectului reprezintă o necesitate strictă. Vă putem oferii mai multe soluții asfel ca în finalul fazei de concepere să fiți multumiți din toate punctele de vedere, respectiv funcțional, structural, volumetric si urbanistic.
    Activitatea de proiectare este o muncă în echipă la care participă arhitecti, ingineri structuriști și ingineri instalatori. Astfel, pentru realizarea corectă și într-un timp optim a proiectelor suntem mobilizați într-o echipa compactă cu o experiență în proiectare de peste 20 de ani.

Descriere Serviciu proiectare:
- documentație tehnică pentru obținerea cretificatului de urbanism (C.U.).
- documetații pentru obținrea avizelor necesare obțineri autorizației de construire
- proiect de arhitectură pentru construire(D.T.A.C. - Documentatie Tehnică pentru Autorizația de Construire).
- proiect de arhitectură pentru demolare (D.T.A.D. - Documentatie Tehnică pentru Autorizația de Demolare).
- proiect tehnic de arhitectură și detalii de execuție (P.T. + D.E.).
- prezentare volumetrică 3D prin poze randate și animații.
- proiecte amenjări interioare cu liste de cantități si evaluări.
- urmarire de șantier și consultanșă tehnică privind modifcările din timpul execuției.
- consultanță tehnică pentru amenajări, modificări, modernizări, schimbări fațade, extinderi și mansardări.
- proiecte de recompartimentări case si apartamente.
- întocmire avize pentru obținerea autorizației de construire.
- consultanță tehnică în domeniul imobiliar.
- consultanță tehnică în domeniul urbanisnmului.
- schițe si relevee.
- consiliere imobiliară pentru achizitii terenuri, case, sau apartamente.
- consultanță legislativă profesională in construcții și arhitectură.