Rezolvarea structurală: REZISTENTȚĂ

   În prima fază de arhitectură vă vom propune o trama structurală care va sta la baza proiectului de structura. Structura de rezistență va fi calculată și dimensionată în conformitate cu legislația în vigoare. La proiectarea structurii de rezistență aferentă unui imobil se urmărește îndeplinirea condițiilor de siguranță (rezistență, stabilitate, durabilitate) atât la acțiuni gravitațioanle cât și la acțiuni seismice prin respectarea normativelor în vigoare privind calculul si alcătuirea. Prin dimensionarea elementelor de suprastructură se urmărește limitarea deplasarilor laterale ale structurii datorate efectelor acțiunii seismice cât și limitarea degradărilor elementelor nestructurale, conform prescripțiilor din P100/2019.
   Caracteristicile principale ale modelului calculate țin cont de rigiditatea la înconvoiere, numărul de noduri, de elemente liniare, plane, reazeme punctuale, reazeme liniare, reazeme plane, cazurile de încărcare si numarul de combinatii, acestea fiind rezultatele unui breviar de calcul.
   Proiectul va fi supus obligatoriu la verficare și aceasta va fi efectuată de către un inginer atestat MLPAT pentru categoria A. Pe lângă toate planșele desenate necesare execuției veți avea și o listă de cantități rezultată în urma finalizării proiectului, astfel veți ști exact diametrele și cantitățiele de fier beton cât și cantitățile totale de beton cu marca aferentă. Toate aceste informații vă vor ajuta la estimarea unui preț corect al investitiei. 
   Activitatea de proiectare este o muncă în echipă la care participă arhitecti, ingineri structuriști si ingineri instalatori. Astfel, pentru realizarea corectă și într-un timp optim a proiectelor suntem mobilizați într-o echipă compactă cu experiență în colaborare și coordonare de peste 15 ani.

Echipa noastră de ingineri structuriști vă poate oferi urmatoarele servicii:
- Realizarea unor structuri de rezistenta in conformitate cu normativele aflate in vigoare.
- Utilizarea unor programe de proiectare specializate in vederea proiectarii unor structuri eficiente, stabile si economice.
- Elaborarea unor proiecte tehnice usor de parcurs pentru constructori.
- Colaborare stransa cu echipa de aehitecti si ingineri instaltorii pentru respectarea temei aprobate.

TIPURI DE STRUCTURI

- Structuri din beton armat
- Structuri mixte din beton armat si zidarie
- Structuri speciale din beton armat
- Structuri din lemn

Descriere serviciu proiectare rezistență:
- proiect de rezistenta pentru construire(D.T.A.C. - Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Construire).
- proiect de rezistenta pentru demolare (D.T.A.D. - Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Demolare).
- proiect tehnic de rezistenta si detalii de executie (P.T. + D.E.).
- proiecte de rezistenta pentru extinderi, consolidari si modificari.
- devize de lucrari in constructii.
- consultanta in inginerie.
- urmarire de santier.
- expertize tehnice.
- Verificari ingineri M.L.P.A.T. pentru toate tipurile de lucrari.