Instalațiile casei: SANITARE, TERMICE si ELECTRICE

   Faza de instalații își propune soluționarea capacității instalațiilor în funcție de volumul si suprafețele clădirii.

SANITARE
   Se vor calcula debitele de alimentare și evacuare pentru stabilirea capacitătii foselor septice sau a rezervoarelor de stocare în cazul în care în zonă nu există rețele de apa - canal. Proiectul cuprinde un memoriu tehnic de specialitate și schema colanelor, fazaă minimă pentru obținerea autorizației de construire.

TERMICE
   Se va calcula volumul interior al cladirii pentru dederminarea capacității centralei termice. Proiectul cuprinde un memoriu tehnic de specialitate si schema centralei, fază minimă pentru obținerea autorizației de construire.

ELECTRICE
   Se vor estima consumatorii interiori și exteriori ai clădirii pentru dederminarea puterii instalate si a puterii consumate. Proiectul cuprinde un memoriu tehnic de specialitate și schema monofilara, fază minimă pentru obținerea autorizației de construire. Activitatea de proiectare este o munca in echipa la care participa arhitecti, ingineri structuristi si ingineri instalatori. Alcătuirea echipei de proiectanți se va realiza în funcție de amploarea și complexitatea investiției, astfel încât termenele de predare a proiectului să fie cele stabilite prin contract.

Descriere serviciu proiectare instalatii:
- proiecte instaltii electrice interioare.
- proiecte instaltii sanitare interioare.
- proiecte instaltii termice.
- calcul dimensionare centralei.
- realizare schema monofilara.
- schema instalatii sanitare.
- breviar de calcul instalatii sanitare.