Servicii complete de proiectare pentru casa dumneavoastra

   Echipa noastră este implicată în toate etapele din procesul de creaţie, de la design-ul de proiectare al clădirilor până la managementul construcţiilor. Acordăm o atenție specială fazelor de avizare și proiectare, dedicându-ne cu o atenţie deosebită fiecărei etape. Echipa noastră este formată din profesionişti în domeniul construcţiilor şi ingineriei civile, tineri vizionari care şi-a luat angajamentul de a oferi clienţilor noştri cele mai bune soluţii pentru proiectele lor, inclusiv servicii excelente şi calitate în proiectarea şi dezvoltarea proiectelor de arhitectură și rezistență. Scopul nostru principal este de a avea clienţi mulțumiți, la încheierea proiectului.
   Vă putem furniza variante de servicii, precum realizarea unui studiu de arhitectură sau oferirea de consultanţă. Noi oferim servicii profesionale privind toate aspectele procesului de arhitectura și rezistență. Cu o experiență de peste 20 ani în proiectarea caselor, echipa noastră vă oferă toate serviciile pentru obținerea autorizției de construire și a avizelor de amplasamet pentru obținerea acestora. BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURA OPREA GABRIEL-ADRIAN înființat din anul 2003 a activat și a executat proiecte de locuințe până în anul 2012, acest an fiind anul înființării firmei ARHIVOLUM si preluarea tuturor proiectelor anterioare de către același arhitect, însă sub o altă formă juridică de societate comercială. Experiența profesională precedentă anului 2003 până azi nu poate fi decât un lucru încurajator să apelați la echipa noastră de proiectare.
   Adaptarea la legislația în continuă schimbare în care normativele de proiectare se schimbă la câțiva ani, iar primăriile au exigențe din ce în ce mai crescute ne-a făcut să avem o imagine clară și obiectivă asupra pieței imobiliare din Romania.   În domeniul proiectării de case un pas important îl reprezintă faza de consultanță cu un specialist pentru alegerea unui teren cu cât mai puține dezavantaje în vederea construirii unei case frumoase și practice. Analiza complexă privind alegerea unui proiect se face mai întâi în familie prin bugetarea suprafețelor, arhitectul fiind călăuza profesională pentru direcționarea și finalizarea tuturor planurilor și dorințelor. Trecerea anilor ne-a demonstrat că o legătură strânsă cu proiectantul a condus întotdeauna la soluțiile cele mai bune și benefice. Această strânsă legătură dintre arhitect și client ne oferă acum plăcerea extraordinară să proiectăm acum casele copiilor primilor noștri clienți. Dinamica pieței, bulversarea cu pandedemia dar și situația alarmantă de lângă granița noastră au dus la schimbări mari in aprovizionarea cu materiale, în forța de muncă și îm domenniul construcțiilor.
   Toate aceste încercări au îngreunat piața imobiliară, însă dorința oamenilor de a avea o casă și o curte amenajată plină de verdeață au făcut din piața imobiliară un element esențial al economiei noastre dar și al schimbării modului de trai. Modul de locuire în România a avut multe sincope și probleme, însă an de an se vede o dezvoltare mai armonioasă a dorințelor clienților prin alegerea unor suprafețe ușor de gestionat dar si prin propunerea unor volumetrii îndrăznețe și moderne. Astăzi, mărimea caselor este mult mai echilibrată și proporționată pentru un trai decent, modern și liniștit.
   Suntem convinși că vor mai exista provocări în proiectare și suntem pregătiți să le facem față și în următorii 20 de ani de acum încolo. Platformele media cât și internetul bine structurat în căutare de souții vor fi instrumente bine folosite pentru realizarea unor proiecte de succes, însă, toate acesetea trebuie corelate cu consultanța de specialitate dată de un arhitect sau inginer constructor.
   Cu speranța că lucrurile vor evolua în mai bine cu noul cod al construcțiilor care își propune să clarifice haosul legislativ din ultimile trei decenii vă sfătuim să vă alegeți un consultant priceput dacă dorioți să achiziționați un teren sau dacă vreți să vă faceți o casă.

Echipa noastră

Realizarea unui proiect devine o necesitate atunci când se dorește construirea unui imobil nou sau extinderea, renovarea sau transformarea unui imobil existent. Elaborarea acestuia revine echipei noastre de proiectanți pornind de la solicitările și opțiunile pe care dumneavoastră le doriți privind necesitățile funcționale și asigurarea unui anumit nivel de confort și estetică.
   Activitatea noastră principală constă în realizarea de proiecte pentru construcții civile: locuințe individuale, locuințe cuplate, locuințe înșiruite, locuințe colective, case cu mansardă, case de vacanță, case tip "A", pensiuni mici si orice alt tip de casă dorit de client. Pe langă acestea realizăm și proiecte pentru demolări case vechi, refaceri volumetrice prin schimbarea fațadelor, extinderi, mansardărari și modificări.
   Serviciile oferite cuprind întreg procesul de proiectare al unei investiții, de la stabilirea temei de proiectare și până la detalierea soluțiilor adoptate, inclusiv urmărirea directă a execuției și soluționarea prin schițe a modificărilor apărute în timpul acesteia, precum și întocmirea tuturor documentațiilor sau studiilor necesare pentru obținerea avizelor și a autorizației de construire sau demolare. Vă vom oferi consultanță în ceea ce privește stabilirea temei de proiectare astfel încât soluția aleasă să fie cea mai optimă din punct de vedere structural și financiar.
   Proiectarea asistată de calculator vă poate oferi o imagine 3D asupra construcției și vă poate ajuta în alegerea și compartimentarea corectă a spațiilor.
    Proiectele prezentate pe acest site reprezintă o parte a activitații noastre desfășurate până acum. Veți putea găsi proiecte de case construite atât pe amplasamente generoase, cât și pe terenuri înguste sau cu calcane, adică pe limita de proprietate. Nu ezitați să vă alegeți un proiect de casă prezentat pe site, proiecte executate care au prețuri negociabile. 

Fazele de proiectare

   Proiectul se va realiza numai după ce tema de proiectare stabilită de dumneavoastră a fost definitivată împreuna cu echipa noastră.  În această etapă se va întocmi și documentația pentru obținerea Certificatului de Urbanism. Acesta este necesar deoarece conține informatii privind reglementările urbanistice și legislative ale amplasamentului și este obligatoriu pentru realizarea documentațiilor de avizare și autorizare.
   Proiectul va cuprinde întreaga documentație tehnică scrisă și desenată pe baza careia se va executa investiția. Se vor întocmi documentațiile pentru obținerea Avizelor si Acordurilor prevazute în Certificatul de Urbanism  și pentru obținerea Autorizației de construire:

- planurile tuturor nivelurilor subterane și supraterane: subsol, parter, etaj curent, mansardă;
- planul de acoperiș: șarpantă sau terasă;
- fațade și secțiuni caracteristice;
- planul fundației, inclusiv detalii privind tipul de fundație și soluții de armare;
- planuri de cofraj, armare si detalii pentru elementele de structură din beton armat: pereți subsol, planșee, grinzi, stâlpi, etc;
- planuri detaliate pentru realizarea structurilor metalice și din lemn;
- detalii de execuție caracteristice construcției sau investiției;
- planuri cu indicarea traseelor sau coloanelor specifice fiecarui tip de instalație, inclusiv echipările specifice;
- memorii tehnice pe specialități(arhitectură, rezistență și instalații);
- caiete de sarcini pentru execuția lucrărilor;
- liste cu cantitați de lucrări și materiale aferente construcției sau investiției pe specialitați;
- calculul  termotehnic privind izolarea c-ției, acolo unde se cere;
- expertiză tehnică în construcții;
- studiu de însorire;
- Memoriu organizare de șantier;

   Pe tot parcursul execuției, vă vom oferi consultanță în ceea ce privește soluționarea modificărilor sau a altor probleme apărute pentru a se putea recepționa și intabula în  condițiile legi.