Primaria rurala a fost proiectata intr-un parteneriat public-privat astfel incat spatiile de servicii sunt la parter si zona de birouri administrative este la etaj. Parterul va cuprinde:  farmacie, birou notarial, banca, posta, centru copiere si sala de casatorii.
     In volumul mansardei se afla o sala de conferinte, biblioteaca si un centru I.T. pentru tineri din comuna. Investitia a fost gandita sa adune majoritatea serviciilor intr-o singura cladire, astfel cetateanul sa poata beneficia de toate serviciile necesare intocmirii actelor.
    Accesul principal în clădire se va face printr-o uşă în două canate, cu deschidere spre exterior si latime de 1,80m, amplasată pe faţada principală. Accesul persoanelor cu handicap se face pe o rampa din structura metalica si finisaj antiderapant.
    Clădirea propusă cuprinde o zonă de depozitare (inclusiv adăpostul ALA) la subsol, o zonă de servicii la parter şi o zonă de birouri la etaj şi mansardă. Spaţiile rezultate vor avea destinaţii de prestari servicii la parter si birouri pentru functionarea primariei la etaj si mansarda.

Funcţiuni:

Subsol              

casa scării – 11,28 mp
hol – 67,00 mp

camera tehnica -15,30 mp
depozitare -20,40 mp
depozitare -20,40 mp
arhiva -48,52mp
camera -24,74mp
adapost ALA -35,75mp
camera -24,74mp
camera -25,00mp
boxa -7,20mp
grup sanitar barbati -4,88mp
grup sanitar femei -4,88mp
curte de lumina – 12,30 mp

Parter               

vestibul – 15,68 mp
hol primire si casa scarii – 28,78 mp

coridor – 5,61 mp
hol – 3,43 mp
depozit – 5,82 mp
farmacie – 25,00 mp
banca – 48,52 mp
birou – 10,38 mp
vestibul – 4,96 mp
grup sanitar barbati – 4,88 mp
grup sanitar femei -4,88 mp
hol – 5,39 mp
posta – 19,26 mp
birou servicii – 25,00 mp
utilitati – 20,40 mp
vestiar – 4,70 mp
grup sanitar -3,00 mp
notariat – 20,40 mp
grup sanitar – 3,00 mp
vestiar – 4,70 mp
hol – 16,00 mp
vestibul – 10,05 mp
copiator – 3,84 mp
casa scarii -11,28 mp
terasă intrarea principala – 33,29 mp
terasă faţadă laterală stânga – 37,21 mp
terasa acces spatii servicii -15,45 mp
terasă faţadă laterală dreapt – 6,08  mp

                      Etaj      

hol primire si casa scarii – 28,78 mp
hol – 10,20 mp 
secretariat – 12,00 mp
birou – 25,65 mp
birou – 25,00 mp
birou – 25,00 mp
sala consiliu – 49,00 mp
birou – 25,00 mp
oficiu – 14,02 mp
hol – 23,20 mp
birou – 20,40 mp
birou – 20,40 mp
hol – 6,03 mp
grup sanitar barbati – 4,75 mp
grup sanitar femei – 4,75 mp
casa scarii – 11,28 mp
balcon faţada principala – 15,44  mp
terasa faţada laterală dreapta – 12,41 mp

                      Mansarda         

hol primire si casa scarii – 28,78 mp
hol – 14,79 mp 
birou -38,19 mp
sala casatorii – 25,00 mp
sala protocol – 49,00 mp
birou – 51,51 mp
grup sanitar femei – 4,88 mp
grup sanitar barbati – 4,88 mp
birou – 20,40 mp
birou – 20,40 mp
hol – 23,20 mp
hol – 6,03 mp
grup sanitar barbati – 4,75 mp
grup sanitar femei – 4,75 mp
balcon faţada principala – 15,44  mp
terasa faţada laterală dreapta – 12,41 mp

Sistem constructiv, învelitoare, tâmplărie,  finisaje.

    Construcţia propusă prezintă pe toată suprafaţa construită un subsol realizat din pereţi de beton armat de 30 cm grosime. Fundaţia acestor pereţi este de tip talpă continuă din beton armat. Fundarea se face pe un strat de 5 cm din beton simplu.Cota de fundare este estimată la –3,45 m, calculată faţă de cota ±0,00 a pardoselii finite de la nivelul parterului.
    Atât pe pereţii subsolului, cât şi pe soclul restului de clădire se va aplica o hidroizolaţie, protecţia acesteia realizându-se cu plăci de polistiren extrudat de 10 cm grosime, care au şi rol de termoizolare. Peretii adapostului de protectie civila vor avea grosimea de 40cm, iar planseele vor fi de 20cm grosime.
   Placa peste pământ de la nivelul fundaţiilor, va fi realizată din beton armat şi va avea 10 cm grosime. Înainte de turnarea betonului, sub placă, între tălpile de fundare, se va aşeza un strat de pietriş de 15 cm grosime cu rol de rupere a capilarităţii apei, peste care se va monta un strat de polistiren extrudat de 5 cm grosime pentru termoizolare.
   Pentru suprastructură s-a optat pentru cadre de beton armat pe ambele direcţii (stâlpi şi grinzi) cu planşee din beton armat şi închideri din zidărie de cărămidă cu goluri verticale tip GVP de 30 cm grosime. Pereţii interiori vor fi realizaţi din cărămidă cu goluri verticale tip GVP de 30 cm şi 15 cm grosime şi din gips-carton de 10 cm grosime.
   Toţi pereţii de cărămidă care depăşesc nivelul ultimului planşeu se vor închide obligatoriu la partea superioară cu centuri din beton armat. Centurile vor fi continue pe toată lungimea peretelui şi vor alcătui contururi închise.
   Atât elementele de beton (stâlpi, grinzi), cît şi zidăria din cărămidă vor fi protejate la exterior pentru creşterea confortului termic cu polistiren expandat de 10 cm grosime.
   Acoperişul clădirii este realizat cu şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă ceramică. Sub şipcile pe care se fixează învelitoarea se va monta o folie anticondes, care asigură scurgerea apei de condes şi ventilarea corespunzătoare a spaţiului de sub învelitoare. Termoizolarea acoperişului se va realiza cu vată minerală, dispusă între căpriori. Scurgerea apelor pluviale de pe acoperiş se va realiza printr-un sistem de jgheaburi şi burlane din tablă zincată.
    Cota terenului nivelat în jurul construcţiei va fi la –1,19 m faţă de cota pardoselii finite a parterului.

INDICI CONSTRUCTIVI

A. teren = 2641,00 mp
A.C. = 349,20 mp
A.D. = 1435,25 mp
A.U. = 1250,46 mp, din care: subsol = 353,63 mp
                                                     parter = 294,81 m
                                                    etaj = 305,46 mp
                                                    mansarda = 296,56 mp
Regim de înălţime S+P+1E+M
H streaşină = + 8,14(+12,14 coama)